15 Video Giúp Kích Thích Hành Động: NOW

0
1780

Cần Lửa các bạn có thể xem. Bí kíp GIỮ LỬA của Thương!


1. Hãy kỷ luật ngay ngày hôm nay!!!!
Link: http://bit.ly/2xGME6p
2. KỶ LUẬT: Sự khác biệt giữa người thành công và kẻ vô danh
Link: http://bit.ly/2Wb7MvH
3. Đi tìm mục đích sống chỉ với 4 phút
Link: http://bit.ly/3a52syh
4. Bắt đầu mỗi ngày bằng những thói quen tích cực 
Link: http://bit.ly/33px7Ub
5. Thời điểm thích hợp để bắt đầu thay đổi là NGAY BÂY GIỜ!
Link: http://bit.ly/33mYbDO
6. 2020 – năm của HIỆU SUẤT
Link: http://bit.ly/38RF2uD
7. Lời khuyên dành cho sinh viên và người trẻ tuổi
Link: http://bit.ly/2xJDFS5
8. Đây là lý do tại sao chỉ có 1% người thành công
Link: http://bit.ly/33nDTcZ
9. TỈNH DẬY VÀ LÀM VIỆC ĐI!!!
Link: http://bit.ly/3a51HFr
10. Bạn của ngày hôm nay là kết quả của sự HY SINH và KỶ LUẬT
Link: http://bit.ly/2U8EU4v
11. Bài phát biểu Will Smith về sự KỶ LUẬT
Link: http://bit.ly/3aXipX5
12. Cách để trở nên kỷ luật hơn
Link: http://bit.ly/2vYpmIN
13. Bản thôi miên thành công nên nghe mỗi ngày
Link: http://bit.ly/33jZdjP
14. Bản nhạc giúp tĩnh tâm hoạch định mục tiêu:
Link: http://bit.ly/2UD4BMJ
15. Nhạc giúp kích thích hành động
Link: http://bit.ly/2WmW3KN

#ChaiyoThuong

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây