40+ Công Cụ Marketing Quan Trọng Thường Xuyên Sử Dụng

0
1768

1. CÔNG CỤ GẮN THẺ TAG CHO ẢNH

https://www.geotagonline.com/ (Free 3 ảnh/ngày)

2. CÔNG CỤ TÌM TỪ KHÓA

3. CÔNG CỤ THIẾT KẾ HÌNH ẢNH

https://worldvectorlogo.com/ (Lấy vetor Logo)
https://www.flaticon.com/ (Lấy Icon)
https://color.adobe.com/ (Ý tưởng mix màu)
https://placeit.net/ (Template)
https://unsplash.com/ (Kho ảnh)
https://www.cleanpng.com/ (Xóa background)
https://letsenhance.io/ (Tăng chất lượng hình ảnh)

4. CONTENT

5. SEO

https://httpstatus.io/ (Kiểm tra trạng thái Website)
https://spineditor.com/ (Spincontent)
https://ahrefs.com/ (Check Backlink, UR, DR)
https://lar.vn/ (Đa dụng)
https://moz.com/ (Kiểm tra chất lượng Backlink website)
https://validator.w3.org/checklink (Kiểm tra liên kết)
https://www.drlinkcheck.com/ (Kiểm tra liên kết hỏng)
https://www.brokenlinkcheck.com/ (Kiểm tra liên kết hỏng)
https://www.xml-sitemaps.com/ (Tạo Sitemap)
https://search.google.com/test/mobile-friendly (Kiểm tra website thân thiện di động)
https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/(Kiểm tra dữ liệu có cấu trúc)
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/… (Kiểm tra tốc độ website)

6. QUẢN LÝ CÔNG VIỆC

Nguồn: Tống Quyền

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây