CHÀO CÁC BẠN THƯƠNG LÀ THƯƠNG

Nếu bạn ở đây. Có một mối duyên giữa hai ta. Thương thích điều đó. Thương cũng cảm thấy nó. Thương muốn giúp bạn trong việc bạn đang cần giúp.

Nhưng trước hết, Thương sẽ giới thiệu về bản thân mình. Thương tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hoài Thương (Nickname: ChaiyoThuong). Thương là một đạo diễn và người sáng tạo nội dung. Với sứ mệnh: Chia sẻ ý tưởng để quảng bá con người và những sản phẩm chất lượng của người Việt và vì người Việt.

Mọi người thường biết và liên hệ với Thương qua:

Website: https://nguyenhoaithuong.com
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011338521428
Fanpage: https://www.facebook.com/chaiyothuong
Email: Hoaithuong.sututre@gmail.com 

Portfolio của Thương: https://nguyenhoaithuong.com/portfolio

 #ChaiyoThuong

Càng chăm chỉ, càng may mắn 

THƯƠNG’S SHOWREEL [Xem thêm sản phẩm Thương đã làm]